Selecteer een pagina

Gastouders kunnen steeds vaker hun werkzaamheden niet beginnen of voortzetten vanwege lange wachttijden bij beslissingen en onduidelijke communicatie met betrekking tot fijnstof in de lucht. Het CDA maakt zich zorgen om het aanbod opvang in de toekomst en vraagt om oplossingen. Lees onze schriftelijke vragen hier:

Geacht college,
Op 9 november en 10 november lazen wij in de Barneveldse Krant over de problematiek die
gastouders ervaren met betrekking tot hun werkzaamheden. De hoeveelheid fijnstof in de lucht op
bepaalde plaatsen kan een probleem opleveren of een gastouder wel of niet de werkzaamheden
mag beginnen of voortzetten. Dit kan komen door drukke (snel)wegen in de buurt, of veehouderijen
die in de buurt liggen. Wij hebben gesproken met enkele gastouders in de gemeente Barneveld, die
hierdoor geraakt zijn. Ook wordt aangegeven dat er lange wachttijden zijn voordat een beslissing
over de doorgang van werkzaamheden als gastouder worden genomen. Dit kan betekenen dat een
gastouder in deze lange periode geen inkomen heeft. Ook voor ouders van een kind kan het lastig
zijn om een andere gastouder te vinden, of dat zij hun kind tijdelijk moeten brengen bij iemand die zij
niet goed kennen. Een ander punt dat wordt aangegeven is dat de communicatie vanuit de gemeente
niet als helder wordt ervaren en dat er geen eenduidig aanspreekpunt is.
Wij maken ons zorgen over deze huidige ontwikkelingen. In de eerste plaats voor de medewerkers
die opvang bieden, maar daarnaast zeker ook voor ouders en hun kinderen. Deze ontwikkelingen
kunnen onze inwoners direct en vaker gaan raken, omdat het vinden van kinderopvang alsmaar
lastiger lijkt te zijn. In onze groeiende gemeente ligt steeds vaker de vraag hoger dan het aanbod met
betrekking tot de opvang van kinderen. De gemeente Barneveld is een snelgroeiende en jonge
gemeente. Ouders werken veelal beide – fulltime of parttime, en hebben de opvang voor hun
kinderen hard nodig om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen.
Het CDA wil op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad de
volgende vragen stellen:

 • Bent u het met ons eens dat de regelgeving met betrekking tot fijnstof lijkt te schuren met
  wat er mogelijk is aan aanbod van kinderopvang in onze gemeente en ziet u hier een
  oplossing voor?
 • Wat ziet u als oplossing voor het ervaren gebrek aan heldere communicatie en een eenduidig
  aanspreekpunt vanuit de gemeente?
 • Bent u bereid om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met gastouderbureaus en
  kinderopvangcentra om te kijken waar precies hun behoeften liggen?
 • Bent u het met ons eens dat de gemiddelde wachttijd vanuit de gemeente in deze, voor er
  een beslissing komt over de doorgang van bovengenoemde werkzaamheden, veel te lang is?
 • Wat bent u van plan om deze wachttijd in de nabije toekomst terug te brengen?
  Namens het CDA,
  Anne van der Meer