Selecteer een pagina

De gemeente Barneveld staat voor een grote opgave in de energietransitie. Zo moeten er de komende 10 jaar jaarlijks 400 woningen van het gas af. Het gaat hier om bestaande woningen. Nieuwbouw woningen zijn hierbij nog niet eens meegerekend. Een grote opgave dat voor het CDA naast zorgvuldigheid, bewustwording ook betaalbaarheid vereist.

In de warmtevisie wordt de aanpak gericht via een drietal sporen. 1) Bewustwording 2) Besparen / Isoleren en, 3) Verkennen van technische mogelijkheden

Om uitvoering te geven aan deze warmtevisie en deze opgave moeten we ergens beginnen en een start gaan maken. Daarbij begint het altijd met bewustwording. Een goede eerste stap, maar enkel met bewustwording alleen komen we er niet. Ook met de verdere stappen van besparen, isoleren en het verkennen van technische mogelijkheden zijn we er nog niet. Want naast het feit dat vanuit de kaders voor de warmtevisie expliciet is aangegeven dat het tempo van inwoners leidend is in de warmtetransitie, is er nog een ander belangrijk obstakel. Namelijk betaalbaarheid.

De maatregelen die nodig zijn om van het gas af te komen kunnen zo maar meer dan tienduizend euro gaan kosten. Per woningeigenaar wel te verstaan. En wie kan en wil dat betalen? Als we de warmtevisie doornemen zien we daarin terug dat naar schatting 40%-50% van de woningeigenaren niet door een kredietwaardigheidstoets komt en geen of slechts een beperkt bedrag kan lenen. Hoe gaan we daar dan mee om? En hebben onze inwoners uit de gemeente dan eigenlijk wel een keuze? Hoe graag ze ook mee willen in deze transitie….

Als CDA maken we ons hier zorgen over. De noodzaak van deze warmtevisie kan nog zo hoog zijn en de aanpak nog zo goed, we moeten wel realistisch blijven en stil staan bij onze inwoners die zich zorgen maken over de betaalbaarheid die de energietransitie met zich meebrengt. Laten we om die reden onze ogen dan ook niet sluiten, maar het onderwerp betaalbaarheid blijven meenemen en onderzoeken wat hier mogelijk is. Dus niet alleen in de bewustwording maar ook in financieringsmogelijkheden. Op die manier laten we de mensen die het betreft niet in de kou staan, maar krijgt de warmtevisie ook echt de warmte die het nodig heeft. Een warmte waar we naar toe moeten en die voor iedereen heeft te gelden. Dat heet solidariteit en dat is wat deze visie verdient en nodig heeft.

Als CDA staan we achter de aanpak van de warmtevisie, met daarbij een oproep aan het college: ga aan de slag en zorg dat deze opgave voor iedereen betaalbaar is.