Selecteer een pagina

Wij hebben een motie vreemd aan de agenda ingediend over een vierde benaderingsbaan van Schiphol die over of vlak langs onze gemeente gaat lopen. De motie had in eerste instantie geen meerderheid en werd verwezen naar de commissie samenleving. Er waren vragen van de SGP waarom die snelheid van handelen met deze motie het kan toch ook eerst via de commissie en dan naar de raad. LB  vroeg zich af of wij niet in de wielen reden van onze wethouder bij Food Valley.

Die snelheid van handelen is nodig omdat het niet 2 voor 12 is maar eerder 2 over 12. In oktober is de voorkeursbeslissing luchtruimherziening genomen en eind dit jaar zal de definitieve beslissing worden aangenomen. In Utrecht hebben inmiddels 17 gemeenten een dergelijke motie tot samenwerking aangenomen en inmiddels is in Ede ook een dergelijke motie aangenomen.

Het besluit van B en W  over de luchtruimherziening (ingekomen stuk B-3.8) roept overigens niet op  geen actie te ondernemen maar zegt, en ik citeer: “Om constructief in gesprek te blijven met het ministerie is het te vroeg om op dit moment een dergelijk vergaand standpunt in te nemen” waarmee de wethouder doelt op gedetailleerd ingaan op de route. Dat is ook niet wat onze  motie beoogd: namelijk samenwerking zoeken met omliggende gemeenten die allen hun eigen problemen zien. Ons probleem in Barneveld zal zijn dat de 4de naderingsbaan op een hoogte van 1500 tot 2000 meter over ons of vlak langs ons zal gaan lopen en dat zou gaan om ongeveer 120 vliegtuigen per dag. Die vierde naderingsbaan kent namelijk drie vlieghoogtes 2000, 5000 en 10.000 meter. Ons vergaande doel zou moeten worden de 2000 meter vlieghoogtes eruit te krijgen, dat zal ook voor de Utrechtse gemeenten een belangrijke issue zijn.

Met deze motie lopen wij dus niet in de wielen van onze wethouder voor Food Valley maar bieden wij een steun in de rug aan onze wethouder om gezamenlijk tegen de laagvliegroute op te trekken.   

Ons luchtruim in Nederland is ingedeeld in drie lagen op 1500 meter, 5000 meter en 10.000 meter. De nieuwe benaderingsbaan zal gebruik gaan maken van alle drie de luchtlagen.

Het probleem zit hem in de luchtlaag van 1500 meter, dat is ook de hoogte waar verwacht wordt dat de vliegtuigen langs of over ons zullen komen en die gaat voor onze inwoners enorme geluidsoverlast en vervuiling zorgen. Het opent ook de mogelijkheid voor Lelystad om laag te kunnen vliegen over onze gemeente en de Veluwe. Uitstoot van stikstof wordt vreemd genoeg op een hoogte van 940 meter niet meer meegeteld voor de dispositie van stikstof. Er zou op 1500 meter dus geen dispositie meer zijn vanaf die hoogte.

In Gelderland worden agrariërs op vrijwillige basis uitgekocht om te stoppen met de veeteelt om de Natura 2000 gebieden te beschermen, vervolgens koopt Schiphol die vrijgekomen emissierechten op om ze vervolgens weer over ons en de Veluwe uit te storten en dan hebben wij het nog niet eens over de CO2 uitstoot van vliegtuigen.

Als individuele gemeente hebben wij geen mogelijkheden tot inspraak op de komst van deze vierde benaderingsbaan, dat heeft de provincie wel, en zij maken daar ook gebruik van door zienswijzen in te dienen. Wanneer echter de gemeentes de handen ineen kunnen slaan door samen te werken tegen deze vierde baan zal het ministerie van I en W dat niet negeren. Wij hebben dat ook kunnen zien aan de luchtruimindeling voor de luchthaven Lelystad daar heeft een dergelijke samenwerking succes gehad.

Dat is dus het beoogde doel van het CDA, CU , VVD, en BI  om een samenwerking met de overige gemeentes in het beoogde gebied tot stand te laten komen.

Inmiddels hebben na een kleine tekst aanpassing in de motie ook SGP en LB besloten mee te tekenen met de motie waarmee hij raadsbreed aangenomen kan worden in de raadsvergadering van 5 juli a.s.