Selecteer een pagina

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Zo’n twee jaar geleden startten 33 gemeenteraadsleden hun ambtstermijn in de gemeente Barneveld. Een termijn boordevol mogelijkheden om de gemeente een stukje mooier en beter te maken; dat is wat veel raadsleden voor ogen hadden. Ook trad op 1 juni 2022 het nieuwe college aan. We zijn nu alweer op de helft van deze bestuursperiode aanbeland, maar eerlijk gezegd voelt het alsof we nog moeten beginnen. In deze brief wil het CDA u als college dat gevoel uitleggen, onze zorgen kenbaar maken en in het belang van onze gemeente oproepen tot actie.

Als raadslid heb je drie taken: je kunt 1) de grote beleidslijnen bepalen (‘kaderstelling’ met een mooi woord), 2) uitvoering van het college van B&W beoordelen (controleren) en 3) zelf met plannen komen (initiatief nemen). Aan de laatste twee taken komen we als raad nog aardig toe. We krijgen de nodige memo’s en uitvoeringsplannen te zien en kunnen zelf met bijvoorbeeld schriftelijke oproepen aan het college (moties) wat ideeën laten uitvoeren. De eerste – en misschien wel belangrijkste – taak, de kaderstelling, vindt echter mondjesmaat plaats. En dat zorgt ervoor dat de raad steeds meer in slaapstand komt te staan. Daarom dan ook deze wake-up call.

Dit college van SGP, Lokaal Belang en ChristenUnie ging met grote woorden haar periode in, maar tot nu toe heeft dat nog maar in weinig concreet nieuw beleid geresulteerd. We praten veel over een andere beheersing van onze financiën, bijna als een financieel bureau, maar ook dat heeft nog tot weinig concrete beleidsmaatregelen geleid. Andere visies of kaderstellende plannen voor belangrijke onderwerpen worden niet gemaakt of vooruitgeschoven, onder het mom van capaciteit, wat later dan weer geen probleem lijkt te zijn. De korte agenda’s bij raadsvergaderingen maken dat pijnlijk zichtbaar. Als CDA hebben we eigenlijk geen idee welke visie dit college heeft, behalve het eerder gedeelde uitgangspunt van ‘afmaken waar we mee bezig zijn’. Met andere woorden: vooral passen op de winkel.

Nu hoor ik u al van een afstand denken, maar de gemeenteraad kan toch zelf ook met initiatief komen? Natuurlijk kunnen we zelf met initiatieven komen, maar we hebben het hier vaak over grote, verstrekkende en kostbare uitdagingen, waarvan de verantwoordelijkheid in de eerste plaats niet bij een gemeenteraadslid kan worden gelegd. We geven u een paar voorbeelden:

Wat wil dit college met ons onderwijs nu we zien dat jonge wijken vol raken? Hoe wil zij de culturele sector verder vormgeven met ons waardevolle theater? Hoe houden we de gemeente goed bereikbaar nu we wegen en dorpen zien vol lopen? Waarom blijft nieuwe planvorming en innovatie op het gebied van duurzaamheid uit? Welke plannen zijn er om onze dorpshuizen toekomstbestendig te laten zijn en succesvol te exploiteren? Welke visie is er om extra te investeren in sport, bewegen en onze verenigingen; om jongeren aan het sporten te krijgen en vooral te laten? Welke keuzes maakt dit college om ook de zorg in de toekomst bereikbaar en betaalbaar te houden met de vergrijzing in het vooruitzicht?

Het zou de Barneveldse samenleving helpen als u met nieuwe goed doordachte voorstellen de gemeenteraad als hoogste orgaan weer activeert. We snakken ernaar om het ontzettend met u oneens te zijn, of juist steun te geven aan uitstekende voorstellen. Gebruik de raad om lastige keuzes te maken, die verantwoordelijkheid hebben wij gekregen bij de verkiezingen. Bij het aantreden van dit college noemde we dit als CDA ‘de coalitie van het ongemak’. Partijen die in de vorige periode nog ver uit elkaar lagen, waren nu tot elkaar veroordeeld. En dat ongemak zien we nog steeds. Alleen nu zorgt het ook voor het uitblijven van visievorming en besluitvorming en heeft dit direct effect op onze Barneveldse samenleving, zeker op de langere termijn.

We vragen voor de komende twee jaar meer ambitie en daadkracht. We hopen dat u onze zorgen met uitgewerkte plannen, visie en actie kunt wegnemen. We willen een sterk inhoudelijk gedreven college met de onmisbare ondersteuning van een stevig ambtelijk apparaat. Dat verdient ieder raadslid dat in maart 2022 is begonnen om de gemeente een stukje mooier en beter te maken. Maar bovenal verdienen onze inwoners een college dat werk maakt van de uitdagingen van deze tijd en de jaren die voor ons liggen. Hopelijk kunt u met een reactie op deze brief een eerste stap zetten in het wegnemen van deze zorgen. Het liefst natuurlijk ook direct merkbaar in de wijze van beleidsvoering en planvorming.

Namens de fractie van CDA Barneveld,

Daan de Vries