Selecteer een pagina

Rondom de nieuwe wijk De Lanen Oost, bij scholencomplex De Burgthof, zijn ze nu volop begonnen met de werkzaamheden. CDA Barneveld heeft schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid bij deze verkeerssituatie. Lees ze hier 👇

Geacht college,
De werkzaamheden rondom de nieuwe wijk De Lanen Oost zijn nu volop begonnen en voor het
bouwverkeer zijn momenteel twee toegangsmogelijkheden tot de wijk, via de De burgemeester van
Diepeningenlaan vanaf de Lunterseweg en via de Nederwoudseweg, waar de van Diepeningenlaan in
de toekomst gaat aansluiten op de Burgemeester Labreelaan.

Deze tweede inrit geeft veel problemen met het verkeer dat bij de scholen moet zijn. Door de toch al
smalle Nederwoudseweg levert het zware bouwverkeer in combinatie met het drukke verkeer naar
en van de scholen onveilige situaties op voor moeders met fietsende kinderen en auto’s en levert het
veel fileverkeer op met name tijdens de ochtend en middagspits wanneer kinderen van en naar
school gebracht worden.


Wij stellen dan ook op grond van artikel 42 de volgende vragen:

 1. Herkent u met ons dat de nieuwe inrit voor bouwverkeer voor De Lanen Oost bij de
  Burgemeester Labreelaan voor een slechte doorstroming zorgt en de veiligheid voor
  vaders en moeders met fietsende kinderen en de vele auto’s in het geding is?
 2. Bent u het met ons eens dat de Nederwoudseweg vanaf de Labreelaan richting de
  scholen van De Burgthoven eigenlijk te smal is voor het passeren van auto’s en
  helemaal voor auto’s en werkverkeer?
 3. Zijn er mogelijkheden overwogen om op een aantal plekken uitwijkmogelijkheden te
  creëren om zo de doorstroming beter te reguleren?
 4. Zijn er ook andere opties mogelijk om de verkeersopstoppingen beter te voorkomen
  zoals bijvoorbeeld de bouwverkeeringang tijdelijk iets zuidelijker te verleggen ter
  hoogte van de Cozijnsenlaan zodat de verkeersdruk verminderd wordt rondom dit
  kruispunt en dus veiliger voor al het verkeer?
 5. Heeft u ook overwogen en zo niet, waarom niet, om geen bouwverkeer toe te laten
  via de Nederwoudseweg/Labreelaan en alleen bouwverkeer toe te staan via de
  Lunterseweg/Burg van Diepeningenlaan?
 6. Hoe lang verwacht u dat deze onveilige route in gebruik moet blijven?