Selecteer een pagina

Bij het bestemmingsplan over de Stroeerweg gaat het om een bedrijf dat zich bezig houdt met het verhuren van grondverzet machines. Daarbij wil dit bedrijf een buitenopslag, zonnepanelen op land en een helihaven planologisch regelen.

Om maar met de zonnepanelen op land te beginnen. Allereerst mooi dat de perceeleigenaar oog heeft voor duurzaamheid. Een van de waarden van het CDA is rentmeesterschap en daar past het plaatsen van zonnepanelen natuurlijk goed bij. Maar hier doet zich de omstandigheid voor dat het gaat om agrarische grond dat wordt ingezet voor zonnepanelen. Daar zijn wij als partij niet direct voorstander van. Het heeft onze sterke voorkeur om in te zetten op zonnepanelen op daken die daarvoor beschikbaar zijn, of zonnepanelen te realiseren op restgronden. Zo hebben we dit in het verleden ook altijd bepleit. Op landbouwgrond moeten we zuinig zijn. Het is echter de wethouder geweest die in de commissie uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de zonnepanelen alleen gebruik gaat worden voor de eigen energiebehoefte, en dat daarnaast de landbouwgrond niet als zodanig wordt gebruikt. Als dat het is, kunnen we hier als partij in meegaan. Wel wil het CDA hier een toezegging van de wethouder dat we zon op landbouwgrond zorgvuldig blijven afwegen en alleen toestaan als het voorziet in een eigen behoefte.

Wat betreft de helihaven het volgende. Volgens het CDA betreft het hier een uit de hand gelopen hobby, waarbij wij ons sterk afvragen of we dit in onze gemeente moeten willen. Belangrijker vinden we het echter dat hier het juiste proces en juiste kaders worden gevolgd. En in onze ogen gebeurt dat nu niet. Wat is nu het beleid vanuit de gemeente hoe we omgaan met een dergelijke situatie, waarbij de provincie overigens ook een belangrijke rol speelt. Wat het CDA betreft is het nodig om heldere en duidelijke kaders te hebben, hetgeen er nu gewoonweg niet is. Zeker nu het in dit geval niet meer gaat om een tijdelijk karakter, maar een permanent karakter.

Daar komt bij dat de provincie een tijdelijke ontheffing (Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik ontheffing) heeft afgegeven voor de duur van 3 jaar. Deze ontheffing is in 2019 verleend en loopt nu af, of is inmiddels verlopen. De TUG ontheffing is altijd tijdelijk. Waarom dan nu permanente helihaven? Wat is hier de noodzaak?

Naar we hebben begrepen heeft de provincie formeel nog geen besluit genomen en we vragen ons ook af of een dergelijk helikopter start- en landingsplaats met een permanent karakter past binnen de provinciale kaders.

Wat hier verder ook van zij; het CDA vindt dat een dergelijke ontwikkeling gestoeld moet zijn op heldere en duidelijke kaders die bovendien overeenstemt met provinciaal beleid. Dit ontbreekt volgens ons, waarbij wij ook geen voorstander zijn voor het permanent toestaan van helikopter vluchten boven onze gemeente. In tegenstelling tot SGP, CU en LB willen we de vele helikoptervluchten niet toestaan. Om die reden zullen we dan ook tegen dit plan stemmen.