Selecteer een pagina

Vanavond werd het coalitieakkoord besproken. Lees hier de bijdrage van Daan de Vries namens CDA barneveld: ‘De coalitie van het ongemak’.

(Bekijk hier ook de video van de bijdrage)

Laat ik voorop stellen dat het goed is dat er een nieuw coalitieakkoord ligt. Vanuit de keuze van de Barneveldse kiezer hebben uiteindelijk de SGP, LB en CU elkaar gevonden. De komende jaren kan de gemeente bestuurd worden met dit akkoord als basis. Met een coalitie van partijen die elkaar de afgelopen jaren eigenlijk niet konden luchten of zien. Een interessante combinatie, waarvan we vooral nog moeten aftasten welke kant het op gaat. Als CDA zien we deze nieuwe samenwerking dan ook als – de coalitie van het ongemak.
De coalitie van het ongemak. Bij veel coalities straalt er bij het begin het enthousiasme en teamspirit vanaf. Bij deze coalitie is dat echter een stuk ongemakkelijker. En dat heeft volgens mij met twee thema’s te maken: de inhoud en de onderlinge banden. Deze twee thema’s behandel ik graag met daaraan gekoppeld een aantal vragen aan de verschillende initiatiefnemers. Hele specifieke behandelingen van verschillende beleidsterreinen bewaren we als CDA graag voor de komende jaren.
Als eerste de onderlinge banden. De informateur gaf de coalitiepartners de opdracht mee om het vertrouwen te herstellen. Daarmee werd onder andere gedoeld op het feit dat in 2021 de complete gemeenteraad het vertrouwen in LB had opgezegd. De partijen namen deze opdracht aan en we hoorden weken niets meer. Later vernamen we dat ze elkaar vertrouwden en het vooral neerkwam op vergevingsgezindheid van de SGP en CU. Dit ontstaat mede door wisseling van fractievoorzitters. Wat er echter bij LB gaat veranderen is tot de dag van vandaag onduidelijk. Daarom dan ook mijn vraag aan de grootste partij van de coalitie, de heer Top: wat gaat Lokaal Belang anders doen dan de afgelopen vier jaar waardoor samenwerking nu wel mogelijk is volgens uw fractie? Een vraag aan de fractievoorzitter van LB: hoe gaat u concreet werken aan vertrouwen met de hele gemeenteraad.
Als tweede de ongemakkelijke inhoud. Het lijkt erop dat daarover maar weinig discussie heeft plaatsgevonden. Veel onderwerpen en keuzes komen bekend voor, simpelweg omdat dit al ingezet beleid is. Dat is aan de ene kant goed nieuws, als CDA hebben we veel beleid mede vormgegeven. Aan de andere kant valt het hele akkoord daardoor ook wat tegen. Écht nieuwe keuzes, richtingen, of indrukwekkende ambities blijven uit. En daar klinkt dat eerder genoemde ongemak in door. Durven deze partijen wel een gezamenlijke koers in te slaan? Of zorgt het broze vertrouwen dat discussies uit de weg gegaan zijn?
Misschien is het ongemak voor LB nog wel het grootst. Ruim vier jaar heeft de partij vernieuwing beloofd en had het over termen als een ‘frisse wind’. Maar aan de onderhandelingstafel zijn die woorden blijkbaar een stuk minder ferm en is het windstil geworden. Met tal van opties voorhanden, kiest LB voor een college met twee SGP-wethouders. En het laat daarbij ook haar belangrijkste standpunten varen. Het theater krijgt per definitie niet meer geld, windmolens hangen nog gewoon boven de markt en de railterminal blijkt gewoon bespreekbaar. Ik heb maar vijf minuten, maar ik kan nog wel even doorgaan. Natuurlijk, met onderhandelen is het geven en nemen, maar voor de SGP was het deze keer nemen en ontvangen. Mijn vraag is dan ook aan lokaal belang: hoe is het mogelijk dat u in een college stapt dat voor tal van onderwerpen staat waar u zo hard tegen geageerd hebt de afgelopen jaren? Hoe legt u dit uit aan uw kiezers en uw nieuw fractiegenoten?
Dan nog één punt over duurzaamheid. En dan specifiek over windmolens. Dit valt in de nieuwe bestuursperiode in de portefeuille van de CU. Dus daarom dan ook de vraag aan de heer Wiesenekker: is voor dit college de plaatsing van windmolens een serieuze optie? Betrouwbaar is immers één van de woorden van de titel van dit akkoord.
Voorzitter, dan kom ik tot slot bij onze eigen rol als CDA-fractie. De komende jaren gaan we zien hoe het nieuwe college het coalitieakkoord concreet vorm geeft. Dit volgen wij kritisch, maar constructief. Goede voorstellen verdienen natuurlijk instemming, maar dit akkoord heeft nog wel wat pit nodig. En onder andere het maatschappelijk middenveld komt er karig vanaf. We hopen daar samen met de coalitie meer vorm aan te kunnen geven. Onze sportverenigingen, culturele sector en dorpshuizen verdienen dat. Hierbij staan natuurlijk de drie thema’s uit ons verkiezingsprogramma centraal: Gezondheid en vitaliteit, ruimte geven aan inwoners en dorpen en een sociale en duurzame toekomst.
We wensen tot slot het college succes en Gods zegen toe de komende jaren.