Selecteer een pagina

De verkiezingsuitslag is echt zo’n dag om na toe te werken en te leven. Met een goede lijst en een sterk campagneteam heeft het CDA de afgelopen maanden een mooie campagne neergezet. En dan, na 18 maart, is er een nieuwe realiteit. Voor ons als CDA betekent dit dat we de komende jaren met vier zetels het christendemocratisch gedachtegoed naar voren mogen brengen. Gericht op gezondheid en sport, ruimte voor initiatief voor inwoners en een duurzame en sociale toekomst.

Bekijk de speech via: https://channel.royalcast.com/gemeentebarneveld/#!/gemeentebarneveld/20220330_1?start=4430416

Als we kijken naar de verkiezingsuitslag wenden wij ons natuurlijk als eerste tot de SGP en LB; gefeliciteerd met jullie resultaat! Natuurlijk, het liefst hadden we als CDA ook gewonnen. Maar we zien ook een landelijke trend. En rekening houdend met die trend, kunnen we toch tevreden zijn met het behaalde lokale steun. Wel moeten we helaas afscheid nemen van Gert Bouwman en Roel van den Broek; dank voor jullie inzet de afgelopen jaren.

De komende jaren gaan we met vier raadsleden, Maarten, Anne, Henk en ik aan de slag om ons verkiezingsprogramma in de praktijk te brengen. Met als rode lijn: sterke dorpen en sterke verenigingen. Ik heb de neiging om weer allemaal punten uit het verkiezingsprogramma op te lepelen, maar daar lijkt het me nu niet het juiste moment voor.

En hoe nu verder? Als eerste denken we dat het goed is om na te gaan hoe we de kiezersopkomst kunnen verhogen. In onze gemeente ligt de opkomst nog relatief hoog, maar ook hier is werk aan de winkel. Verder zien we twee partijen die duidelijk door de kiezer naar voren zijn geschoven. Wat het CDA betreft liggen daar de eerste stappen, die ook genomen worden, zo hebben we van de informateur vernomen. Voor het CDA is wederom bestuursverantwoordelijkheid nemen bespreekbaar, maar daarin willen we ons eigen verhaal goed naar voren kunnen brengen.

Als we kijken naar een nieuwe coalitie zijn wat ons betreft drie dingen essentieel Ten eerste moet de coalitie een goede afspiegeling zijn van de Barneveldse samenleving. Een coalitie is geen optelsom van zetels, maar er moet aandacht zijn voor gedeelde waarden en doelen. Ten tweede richt deze bestuursperiode zich niet alleen op het behalen van concrete beleidsdoelen, maar is het veel meer een zoektocht binnen grotere opgaven. Denk aan opgaven rondom ruimte en buitengebied, duurzaamheid, de regio, woningbouw, armoede en het versterken van voorzieningen in onze dorpen. De precieze uitkomsten zijn niet helder, maar het vraagt wel om het afwegen van veel verschillende belangen. En als derde noodzakelijke randvoorwaarde noemen we vertrouwen. Een nieuwe coalitie en daarmee ook het college moet als team functioneren, in samenspel met de oppositie. Onderling vertrouwen is essentieel, ook al kunnen de meningen verschillend zijn. Zonder die randvoorwaarde is de inwoner uit onze gemeente niet geholpen en kunnen we niet op een goede manier aan de slag met de opgaven voor de komende jaren.

We gaan met elkaar een nieuwe bestuursperiode in. We gaan een uitdagende en spannende tijd tegemoet. Via deze weg wensen we als CDA-fractie alle raadsleden, commissieleden en de organisatie succes. De toekomstige collegeleden mogen hier nog even op wachten.