Selecteer een pagina

🛑 Dat kan toch anders! Als CDA hebben wij samen met de SGP schriftelijke vragen gesteld over het 3 maanden afsluiten van de Lunterseweg in 2024 om de brug over de Barneveldse beek te vervangen. Voor ons een brug te ver.

Lees hier onze schriftelijke vragen:

Geacht College,
De fracties van het CDA en de SGP willen het College van B&W op grond van artikel 42 van de
Organisatieverordening van de gemeenteraad vragen stellen over de tijdelijke afsluiting van de
Lunterseweg in 2024 i.v.m. het vervangen van de brug over de Barneveldse Beek.
Tijdens de vergadering van de Commissie Grondgebied op donderdag 13 april jl. heeft de SGP-fractie
vragen gesteld aan het College van B&W over het vervangen van de brug over de BArneveldse Beek.
Uit de beantwoording bleek dat de Lunterseweg in 2024 voor drie maanden dicht gaat om de
vervanging van de brug mogelijk te maken. Tijdens de raadsvergadering van 26 april jl. vroeg de SGPfractie en in aansluiting daarop ook de CDA-fractie opnieuw aandacht voor deze langdurige afsluiting
van de Lunterseweg. Wat de beide fracties betreft is een afsluiting van drie maanden te lang en
spreekwoordelijk gezegd een brug te ver. We roepen het college op om actief te kijken naar
mogelijkheden om de periode van de afsluiting van de Lunterseweg fors in te korten.

Het CDA en de SGP hebben de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat de Lunterseweg een belangrijke Noord-Zuid verbinding is
  binnen onze gemeente en daarmee één van de belangrijkste verkeersaders van Barneveld en
  dat de Barneveldse in- en uitvalswegen dagelijks steeds meer dichtslibben?
 2. Is het college het met ons eens dat een afsluiting van de Lunterseweg voor een periode van
  drie maanden voor nog grotere (verkeers)problemen zal zorgen op de andere Barneveldse
  in- en uitvalswegen?
 3. Kan het college aangeven waarom een afsluiting van de Lunterseweg voor een periode van
  drie maanden nodig is om de brug over de Barneveldse Beek te vervangen?
 4. Is het college actief aan het onderzoeken of de periode van drie maanden fors ingekort kan
  worden door wellicht andere uitvoeringsmethoden te bekijken of andere materialen toe te
  passen?
 5. Is het college in gesprek met omwonenden, (horeca)ondernemers die aan de Buru gevestigd
  zijn en de BIK? Zo niet, wanneer worden zij betrokken bij de plannen en eventuele
  omleidingen? En in lijn daarmee willen we graag weten of en hoe het college gaat
  participeren met de omwonenden.
 6. Wanneer worden de nabijgelegen kerken, scholen en zorgvoorzieningen actief benaderd bij
  de plannen en eventuele omleidingen?
 7. Worden de hulpdiensten actief bij de plannen betrokken m.n. bij de omleidingsroutes en
  hoe worden de aanrijtijden geborgd als het ook op de omleidingroutes nog drukker wordt?
  Dat geldt ook voor de OV-diensten. Er zit weliswaar geen buslijn op de Lunterseweg, maar de
  OV-diensten zullen op de omleidingroutes hinder ondervinden van de werkzaamheden. Hoe
  worden de OV-diensten betrokken bij de in te stellen omleidingsroutes?
 8. Wordt het fiets- en voetverkeer ook omgeleid of worden mogelijkheden onderzocht om een
  noodbrug voor fiets-en voetverkeer aan te leggen?
 9. Naast de vervanging van de brug over de Lunterseweg zijn er nog twee bruggen in de
  Stoutenburgerweg die vervangen moeten worden. Weliswaar liggen deze in het
  buitengebied en is deze weg qua verkeer minder druk bereden, maar toch een belangrijke
  verbinding tussen Achterveld en Terschuur. Wordt deze weg ook voor een periode van drie
  maanden of langer afgesloten? Kan het college iets zeggen wanneer in 2024 deze
  werkzaamheden uitgevoerd gaan worden aan zowel de Lunterseweg als de
  Stoutenburgerweg, bijvoorbeeld voorjaar/zomer omdat mensen dan meer de fiets pakken
  dan in de wintermaanden?

  Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

  Met vriendelijke groet,
  Henk Smit, namens de CDA-fractie en Eric Pladdet, namens de SGP-fractie