Selecteer een pagina

Afgelopen maandag 11 december werden we als gemeenteraad via een persbericht op de hoogte gesteld van het feit dat de impasse tussen SDV Barneveld en de gemeente Barneveld is opgelost. Een opmerkelijk bericht, aangezien twee weken geleden de vlag er heel anders bij leek te hangen. Het college maakt, na eerst afstand te nemen van haar eigen collegebesluit van 22 maart, nu weer de beweging richting dat besluit.

Natuurlijk zijn we op de eerste plaats we als CDA verheugd dat SDV Barneveld krijgt wat het verdient; uitbreiding van velden en een acceptabele inrichting van de parkeerplekken. De vereniging kan nu eindelijk de groei doormaken die het wil, waaronder ruimte bieden op het sportcomplex aan een grote groep kinderen, die nu op de wachtlijst staan. We kunnen het dan ook niet anders zien dan dat de openbare bespreking in de commissie iets in beweging heeft gebracht.
We zijn echter verbaasd en vinden het zacht gezegd bijzonder dat in de commissievergadering van 30 november jl. het college eerdere collegebesluitvorming in twijfel trok en er twee weken later weer geen vuiltje aan de lucht lijkt. En na een pittige discussie in die commissievergadering, waarin meerdere partijen het handelen van het college in twijfel trokken, moet de gemeenteraad de nieuwe besluitvorming via de krant vernemen. Dat laatste vinden we kwalijk en getuigen van onvoldoende begrip richting de gemeenteraad.

Daarom stelt het CDA op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad de volgende vragen aan het college:

 1. Wat is er in de afgelopen twee weken gebeurd waardoor u toch af heeft gezien van de eerder ingeslagen weg, zoals gedeeld in de commissievergadering van 30 november?
 2. Waarom was het college in de commissievergadering niet ontvankelijk voor de argumenten die wezen op het uitvoeren van het collegebesluit van 22 maart?
 3. Wat maakt het dat dit twee weken later wel weer het geval is?
 4. Bent u het met ons eens dat het huidige collegebesluit van 22 maart geen ruimte gaf voor het ontwikkelen van drie scenario’s, maar dat dit reeds was gebeurd?
 5. Snapt u dat de afgelopen maanden voor onnodige onrust hebben gezorgd bij de vereniging en andere betrokkenen?
 6. Bent u het met ons eens dat door het handelen van het college (lees: het heroverwegen van het besluit van 22 maart) kostbare tijd verloren is gegaan en SDVB een jaar later pas gebruik kan gaan maken van de nieuwe velden?
 7. Heeft u hierover, of op andere gebieden, excuses gemaakt richting de vereniging?
 8. Kunt u aangeven wanneer de vereniging gebruik maken van de nieuwe velden?
 9. Wat is de reden dat direct met een persbericht naar buiten bent gegaan in plaats van eerst de gemeenteraad hier op een ordentelijke manier over te informeren?
 10. Bent u het met ons eens dat dit gezien het gevoelige dossier geen goede gang van zaken is?
 11. Wat gaat u doen om dergelijke gevallen in de toekomst te voorkomen, en richting de gemeenteraad beter en actiever te communiceren?