Selecteer een pagina

Nu de beoogde grond niet meer beschikbaar is, lijkt al het voorbereidende werk voor niets te zijn geweest. Maar hoe komen we tot een oplossing? Hiervoor stellen we als CDA samen met BI en Pro ’98 vragen:

Geacht college,
De afgelopen jaren is er veel werk verzet om te komen tot een nieuwe plek voor de
Oranjevereniging Voorthuizen en de Ijs- en Skeelervereniging ’t Grieze Veen. Hier zijn veel
goede stappen voor gezet, waarbij zelfs in de commissievergadering van 22 februari werd
aangegeven dat op korte termijn de gemeenteraad een voorstel kon verwachten. Afgelopen
dinsdag werden we echter met een memo op de hoogte gesteld van het mislopen van de
beoogde bouwgrond om dit te realiseren. Een impasse is het gevolg.
Net zoals het college en ambtenarij de afgelopen jaren een plan in voorbereiding had, zijn wij
als partijen nauw betrokken geweest bij dit proces. Hierbij hebben we altijd gekozen voor
interne lijn, om zodoende het proces niet teveel politiek te beïnvloeden. Gesprekken met
wethouders, ambtenaren en bovenal de verenigingen hebben de nodige resultaten en
voortgang gegeven in dit proces. Echter merken we nu dat de openbare lijn nodig is om
voldoende zicht te krijgen op deze situatie en vooral de mogelijke oplossingen. Dit vooral
omdat het verstuurde memo nogal een passief karakter heeft en perspectief voor betrokken
verenigingen – al is het op het gebied van procesinterventies – ontbreekt.

Met deze redenen stellen wij schriftelijke vragen op basis van artikel 42 van de
organisatieverordening van de gemeente Barneveld.

 • Is het juist dat de verkopende partij een deadline heeft gesteld voor de gemeente,
  voordat zij het aan een commerciële partij wilde verkopen?
 • Welke acties zijn er op dat moment vanuit de gemeente ondernomen om voor het einde
  van die periode de grond in handen te krijgen?
 • Hoe beoordeelt u uw handelen in de periode van onderhandeling met de verkopende
  partij, dat uiteindelijk in het mislopen van de grond heeft geresulteerd?
 • Welke stappen heeft u na het bericht van de verkochte grond gezet?
  In hoeverre ziet u een mogelijkheid toch nog beschikking te krijgen over de grond?
 • Hoe belangrijk is de herontwikkeling van de huidige locatie van de Oranjevereniging
  voor het uiteindelijk ontwikkelen van een nieuwe locatie?
 • In hoeverre lopen we het risico dat bij de verkoop van de huidige locatie bij het Trefpunt
  de vereniging met lege handen komt te staan?
 • Welk perspectief kunt u ‘t Grieze Veen bieden, in plaats van alleen aan te geven in het
  memo dat bij geen oplossing ‘Ook de optie skeeler-/ijsbaan dan voorlopig uit beeld is’?
 • Ziet u mogelijkheden om bij geen oplossing alleen met ‘t Grieze Veen te zoeken naar
  een passende locatie, zeker vanwege lange periode van inzet en geduld van de
  vereniging?
 • In het memo lijkt het dat de enige actie die plaatsvindt een gesprek is met de
  Oranjevereniging. Bent u het met ons eens dat het ook goed is om dit met ‘t Grieze Veen
  te doen?
 • Welke stappen wilt u naast het gesprek met de Oranjevereniging (en hopelijk ijs- en
  skeelervereniging) zetten om uit deze impasse te komen?
 • In de voorbereiding werd er ook gekeken naar de combinatie met andere gebruikers
  (sport en cultureel). In hoeverre blijft u zich inzetten voor een multifunctionele
  oplossing?