Selecteer een pagina

Met enige regelmaat komen bestemmingsplannen voorbij en is het onze opdracht te toetsen of het plan al dan niet past. Voor ons ligt het bestemmingsplan Garderbroekerweg XVIII, waar aan de Garderbroekerweg 132 een recreatiewoning staat en het verzoek voorligt om dit om te zetten naar een burgerwoning. Voor de omzetting van een recreatiewoning naar een kleine burgerwoning zijn sloopmeters nodig, in dit geval 475m2, hetgeen ook wordt gerealiseerd.

Echter, voor de wijziging van recreatie naar wonen is geen beleid aanwezig en is bovendien het functieveranderingsbeleid niet van toepassing. Wel is hierbij aansluiting gezocht door een maatwerkconstructie in de lijn van dit beleid. Nu de woning bovendien geen belemmering oplevert voor de omliggende landbouwbedrijven, kan hier daadwerkelijk maatwerk worden geboden.

Het CDA gaat ervan uit dat met het vaststellen van dit bestemmingsplan geen precedent geschapen zal worden en volgt het college dat hier sprake is van maatwerk.

Maar maatwerk moet het ook echt blijven! Wij zullen dit in de toekomst in de gaten blijven houden. Het kan niet zo zijn dat dit veel vaker gaat voorkomen daar dan immers niet meer van maatwerk gesproken kan worden. Is dat wel het geval dan zal er wat ons betreft beleid en criteria geformuleerd moeten worden.

Maarten Schipper

Raadslid CDA Barneveld