Het CDA heeft deze week vernomen dat het Biologisch Centrum gered is en haar activiteiten weer mag uitoefenen op landgoed De Schaffelaar. Wat een prachtig nieuws en mooi dat het Biologisch Centrum behouden blijft! Daar zijn we als CDA net als de vrijwilligers van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) en de basisscholen enorm trots op. We kijken uit naar de eerste dag dat het Biologisch Centrum haar deuren opent op de nieuwe locatie!

Het IVN gaf eind vorig jaar in een gesprek met het CDA aan dat het voortbestaan van het Biologisch Centrum in gevaar kwam. Er was namelijk nog altijd geen zekerheid over de huisvesting van het Biologisch Centrum. Het IVN kon zonder een geschikte ruimte haar werk voor de scholen niet meer doen. Aangezien het CDA de sociaal maatschappelijke en educatieve taak van het Biologisch Centrum enorm belangrijk vindt, heeft het CDA daarom aan het college vragen gesteld. We zijn blij dat dit uiteindelijk, door goed handelen van het college en initiatiefnemers, heeft geleid tot een nieuw onderkomen.

En wat voor onderkomen, op het landgoed De Schaffelaar! Het IVN wilde het Biologisch Centrum graag terug naar de locatie op landgoed De Schaffelaar. Dit was theoretisch mogelijk, ware het niet dat de kosten daarvoor de draagkracht van IVN te boven gaat. Wat wordt verdiend met de verkoop van vogeltaarten en het organiseren van vakantie kinderactiviteiten gaat voornamelijk weer op aan de schoolactiviteiten. We zijn dan ook verheugd dat het college heeft besloten geld vrij te maken om dit centrum op deze prachtige plek te laten bestaan. We feliciteren dan ook het IVN en de basisscholen met dit prachtige nieuwe onderkomen!

Nog even kort waarom het zo belangrijk is dat het IVN blijft bestaan:

Het IVN biedt sinds 1978 gratis lessen aan alle basisscholen binnen de gemeente Barneveld in het Biologisch Centrum. De gratis lessen worden vier dagen in de week volledig verzorgd door vrijwilligers. Kennis van natuur, landschap en milieu is voor een kind belangrijk en bovendien wordt de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving zo vergroot. Ook het onderwijs waardeert de activiteiten, daar het Biologisch Centrum jaarlijks ruim 3000 leerlingen laat genieten van thema’s als duurzaamheid, energieverbruik en dieren.