De warmtevisie komt eraan en vandaag (30 januari 2019) kunnen we het college wat kaders meegeven die gehanteerd kunnen worden bij het opstellen van deze visie. De hele energietransitie zal veel impact hebben op iedereen en daarom is het belangrijk om dit hele traject zorgvuldig aan te pakken. Wij zijn dus tevreden over de aanpak van het college door ons eerst de gelegenheid te geven om kader te stellen voordat de hele warmtevisie aan bod komt.

De kaders die er liggen in het voorstel bevatten in grote lijnen de zaken die wij graag nader uitgewerkt terug willen zien in de warmtevisie. Hier en daar zouden wel nog wel wat aan kunnen vullen of aan kunnen scherpen, maar echte omissies zitten er wat ons betreft niet in.

De trias energetica, eerst bewustwording, daarna bezuinigen en isoleren en daarna pas de techniek komt terug in de kaderstelling en kan wat ons betreft niet genoeg benadrukt worden.

Ik wil een paar aandachtpunten toch kort benoemen:

  • U noemt drie oplossingen zonder daar een bepaalde prioritering aan te geven. Wij hebben met namen voor de oudere delen van de bestaande voorraad voorkeur voor warmtenet.
  • Het buurtniveau is een prima uitgangspunt , maar niet alle buurten zijn homogeen van samenstelling. Er kunnen soms grote verschillen zijn in soort woningen, bouwjaar, financieringscategorie en inkomen van de bewoners. Vooral de groep eigenaar bewoners met en klein inkomen is kwetsbaar.
  • Verder is de betaalbaarheid voor de bewoners en het beperken van de investering voor de te treffen voorzieningen een heel belangrijk punt. We moeten ons realiseren dat ons kabinet met een ongelooflijk ambitieuze klimaatwet komt, maar alle kosten ervan vooralsnog bij de burgers neerlegt.
  • Dus in wil graag pleiten voor een optimale betrokkenheid en zeggenschap van de bewoners zelf en een grote dosis GBV bij de gemeente bij de hele aanpak van de energietransitie en de snelheid ervan.

Het CDA stemt in met deze kaderstelling en wij zien de warmtevisie met veel belangstelling tegemoet.

Arjan Westerneng