Selecteer een pagina

Als raad stellen we vanavond, 30 januari 2019, het bestemmingsplan Kromme-Akker-Zuid vast. Oftewel: een plan om het dorpshuis, een school en een sporthal te kunnen realiseren.

Een plan waar het CDA blij van wordt, achter staat en waar Voorthuizen trots op kan zijn. Het CDA wil daar toch nog drie punten uit lichten.

  1. Communicatie

We waren blij dat bij het totstandkomen van dit plan de inwoners werden betrokken. Althans…….dat was de bedoeling. Nu lezen en horen we (weer) dat de communicatie in dit proces niet goed is verlopen.

Het CDA wil het college op het hart drukken de communicatie in de toekomst beter te laten verlopen. Dat het punt van communicatie hier naar voren komt, staat namelijk niet op zichzelf. Doe er wat mee, trekt het u aan en ga daar mee aan de slag. Temeer daar we juist burgerinitiatieven en inspraak van burgers toejuichen. Communicatie is daarom onontbeerlijk. Gisteren las ik in de BK dat de gemeente Barneveld 2e is geworden als ‘beste werkgever’ in de categorie gemeenten. Wat zou het mooi zijn als ik over een jaar kan zeggen dat de inwoners van Barneveld zeggen dat de gemeente Barneveld de ‘beste gemeente’ is qua communicatie.

2. Verkeerstoename Bakkersweg en Kromme Akker

Bij de commissievergadering heeft het CDA haar zorgen geuit over de verkeersafwikkeling aan de Bakkersweg en bij de Kromme Akker. We zijn blij met de toezegging van de wethouder die tijdens de commissie heeft aangegeven dat er eerst duidelijkheid zal komen over de afwikkeling van het verkeer (verkeersbesluit) voordat er aan dit bestemmingsplan uitvoering zal worden gegeven.

3. Tweede fietsbrug

Tot slot wil het CDA nog terugkomen op de suggestie die tijdens de commissievergadering is gedaan om een tweede fietsbrug te realiseren. Met een tweede fietsbrug zal het verkeer beter verspreid worden en wat dat betreft zal het CDA deze 2e fietsbrug dan ook van harte toejuichen. Toch zien we hier graag nog een toezegging van de wethouder dat die er ook daadwerkelijk komt.

Kort en goed: ga nu daadwerkelijk aan de slag met communicatie, zorg voor een goede verkeersafwikkeling van de Bakkersweg en Kromme Akker en realiseer een tweede fietsbrug. Het CDA wordt dan niet alleen blijer, maar Voorthuizen wordt dan ook nog mooier.