Selecteer een pagina

Het verschil tussen een bloemist en een tuincentrum. Dat is eigenlijk waar dit vraagstuk concreet om draait. Waarom mag een tuincentrum wel een hele dag open op bepaalde feestdagen en een bloemist alleen een halve dag? Dit voorstel zorgt ervoor dat dit gelijk wordt getrokken. Net als voor tal van andere winkels.

Als CDA hebben we geen zwaarwegende redenen om tegen dit voorstel te zijn. Net als het college laat weten in haar reactie overigens. De positieve houding van de winkeliersverenigingen is voor ons wel een hele belangrijke. We zien dit als een reparatie, als het creëren van een gelijk speelveld.

We kunnen hier eigenlijk al stoppen met onze bijdrage. Toch vinden we als CDA, nu we het over winkelopenstelling hebben, dat het goed is om ons als CDA nog even duidelijk uit te spreken op dit thema.

Als CDA zijn we tegen de openstelling van winkels op zondag. Recreëren mag, daar zijn in Barneveld ook voldoende mogelijkheden voor. We geloven in een rustdag, voor kerkgang, voor ontspanning, voor familie en vrienden. Iets wat we moeten koesteren. Wanneer er initiatieven komen om op zondag de winkels te openen, zullen we daar negatief op reageren.

Dit voorstel is duidelijk van een andere orde. We stemmen hiervoor om zodoende een gelijk speelveld te creeëren. Voor de bloemist en het tuincentrum.