Selecteer een pagina

Het eind 2015

Op weg naar het eind van 2015 is het goed om terug te kijken. Het jaar 2015 heeft ons en in het bijzonder het CDA weer veel gebracht. De wereld is onrustig. Zekerheden blijken soms niet meer zo zeker te zijn. Het gaat economisch beter, maar gaat het ons en onze omgeving het beter af? Ik zie dat het verschil tussen rij en arm groter wordt. Het is onze opdracht om juist oog te houden voor zwakkeren. Bij het CDA doen we dat op onze wijze. Vanuit onze uitgangspunten van gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, gerechtigheid en rentmeesterschap is de fractie met grote inzet en passie aan de slag. De wisseling van fractievoorzitter was onverwacht maar voor Henk Smit onvermijdelijk. Arjan heeft het met passie en betrokkenheid van Henk overgenomen.

Bethlehem

De herders gingen naar Bethlehem om Jezus te ontmoeten. Een teken van God aan ons dat Jezus naar de aarde kwam voor iedereen, voor koningen en herders. Op weg naar kerst 2015. Tijd om er te zijn voor de naaste en aandacht te hebben voor waar we anders aan voorbij hollen. Ik wens u een goede kersttijd.

2016

Een nieuw jaar ligt voor ons. Met uitdagingen en het onbekende. Dat kan gevoel van onzekerheid geven. Voor het CDA liggen de uitdagingen in onderwerpen waar we vorm en inhoud aan willen geven. Ik denk dan aan de thema’s energietransitie, sport en gezondheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Het is aan ons allemaal om met elkaar dat op te pakken. We doen dat niet voor onszelf, maar vanuit de overtuiging onze samenleving een dienst te bewijzen. Een nieuw jaar met onzekerheden, maar ook met de zekerheid dat onze God ons ziet en vasthoud. Ik wens u veel heil en zegen in het nieuwe jaar.

Leen Kool

Voorzitter CDA Barneveld