Selecteer een pagina

Het is goed om aandacht te hebben voor homo-emancipatie, aandacht voor de lhbt-gemeenschap. Dat is dan ook gelijk de aanleiding van het indienen van deze motie. Want ook in Barneveld is de acceptatie richting deze doelgroep helaas niet vanzelfsprekend. En daar hebben we ook als gemeenteraad en bestuur een verantwoordelijkheid.

Nog te vaak wordt homo als scheldwoord gebruikt en worden twee mannen of vrouwen die hand in hand lopen onheus bejegend. Ook in onze gemeente is nog veel te winnen. Het is voor ons als CDA echter de vraag of een regenboogvlag hiervoor het beste middel is.

Deze motie kiest voor een regenboogvlag. Op het eerste gezicht een mooi voorstel. Het kan als een steunbetuiging voor de eerdergenoemde gemeenschap fungeren. Scholen, kerken en andere organisaties staan vrij om een dergelijke vlag op te hangen, maar het is de vraag of dit ook voor de overheid moet gelden. Zuiver bestuurlijk gezien, is zo’n vlag niet nodig, aangezien artikel 1 van de grondwet iedereen al als gelijk bestempeld. Als we we voor deze groep een vlag ophangen sluiten we enerzijds een heleboel andere groepen weer uit en anderzijds zetten we juist de lhbt-groep apart. Dat is iets wat we juist niet willen; iedereen is immers gelijk. Positieve discriminatie is in dit geval ook discriminatie, terwijl we met onze belangrijke grondwet in de hand pal achter deze lhbt-gemeenschap kunnen staan.

Wel is het belangrijk dat er aandacht blijft voor emancipatie, zoals ook in 2015 in een motie is gevat, Hierbij is het belangrijk dat mensen, ook in de politiek, opstaan en zich hiervoor hard maken. Belangrijk om ons hier in het huis ook ons bewust van te zijn.

Samenvattend, lhbt-emancipatie is ook in Barneveld nodig. Hoewel we de aanleiding van de vlag begrijpen, kunnen we met de grondwet in de hand hier toch niet in mee gaan. De overheid dient neutraal te zien: niemand is meer of minder dan een ander. De grondwet is er voor iedere Nederlander. En het symbool van de grondwet is de Nederlandse vlag.