Selecteer een pagina

Op dit moment lijkt het gehele leven in het teken te staan van het corona-crisis. Maar er is nog een andere crisis is die we niet kunnen vergeten. Lesbos. Ruim 20.000 mensen zitten vast in een kamp waar maximaal 3.000 mensen kunnen zijn. De Griekse minister van burgerbescherming heeft afgelopen oktober al een oproep gedaan om alleenstaande vluchtelingenkinderen door Europese landen op te laten vangen. Met die reden dienen we een motie in (lees deze hier). De situatie is schrijnend, zeker voor deze groep kwetsbare kinderen. Om nog maar over het risico van het coronavirus te zwijgen. Middels deze motie willen we als gemeente Barneveld, in navolging van tal van andere Nederlandse gemeenten, gehoor geven aan deze oproep en het college de oproep doen dit signaal af te geven aan de Nederlandse regering. Deze motie wordt mede ondersteund door Pro ’98, Christenunie, SGP en Burgerinitiatief.