Selecteer een pagina

De bedreigde burgemeester werd uitgeroepen tot Nederlander van het jaar 2018. Een ietwat dubbele onderscheiding. Aan de ene kant een mooie steun in de rug, aan de andere kant kwalijk dat dit de winnaar moet zijn. De maatschappelijke ontwikkeling waarin we zien dat de burgemeester een steeds prominentere rol krijgt in de bestrijding van georganiseerde misdaad, is echter een gegeven. Ook in Barneveld denken we na over hoe de burgemeester het best zijn ambt kan uitvoeren. Daarom bespreken we vanavond de wijziging van deze APV.

Deze wijziging heeft twee hoofdpunten: 1) de mogelijkheid voor een burgemeester om panden wegens illegale praktijken te sluiten. 2) het opleggen van een dwangsom wegens het beschikbaar hebben van harddrugs. Wijzigingen die wat betekenen voor de handelswijze en -ruimte voor de burgemeester, politie en ook de BOA’s. De mogelijkheid om nu sneller te handelen dan het strafrecht, door middel van bestuursrecht bleek in de commissievergaderingen een welkome aanpassing van de APV.

Dat er zowel vanuit het gemeentebestuur als de politie positief wordt gereageerd op deze wijzigingen trekt het CDA al voor een groot gedeelte over de streep. Toch blijven de eerder gedeelde zorgen voor gedeelte bestaan. Wat betekent de mogelijkheid van het sluiten van panden, voor de veiligheid van onze burgemeester? En hoe controleren we het ‘voorhanden hebben’ van drugs? Vragen die vooral in de praktijk een antwoord kunnen krijgen. De positieve kanten van deze maatregelen is ons echter ook helder. Als er op deze manier nog betere mogelijkheden zijn om te zorgen voor de openbare orde en veiligheid, dan moet je daar positief tegenover staan.

U merkt vast een zeker een soort van worsteling aan onze kant. Misschien is dit nog wel het best te benoemen met het volgende: het risico bestaat dat het bestuursrecht het strafrecht in de wielen rijdt. Het zorgvuldige, maar soms langzame strafrecht versus het daadkrachtige, maar soms te snelle bestuursrecht. Afstemming en informatiedeling blijft hierbij essentieel: nogmaals, de praktijk zal het uitwijzen.

Al met al zien wij niet voldoende rode seinen om tegen deze wijzigingen te stemmen. Wel willen we aan de portefeuillehouder vragen om de raad na een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar, bij te praten over ontwikkelingen, met ook aandacht voor deze nieuwe mogelijkheden. Graag hier een reactie op.

Daan de Vries