Selecteer een pagina

Op de plek van de inmiddels leegstaande school “de Lichtboei” in Kootwijkerbroek  gaat woningbouw plaatsvinden . Om dit gerealiseerd te krijgen was in eerste instantie het functieveranderingsbeleid van toepassing voor twee van de vier vrijkomende stukken grond voor woningbouw. Daarvoor is het nodig zogenaamde sloopmeters aan te kopen van agrarische bedrijven die gestopt zijn met hun activiteiten en de bedrijfsgebouwen slopen of niet meer gebruiken. Dit beleid is van toepassing om vrijkomende grond voor  agrarische bebouwing in het buitengebied mogelijk te maken.

Daarmee wordt verrommeling in het buitengebied tegengegaan.  De vrijkomende grond van de school ligt echter in de bebouwde kom en dat was reden om daar vragen over te stellen of het dan wel reĆ«el is om het functieveranderingsbeleid van toepassing te laten zijn. Vrijkomende grond met een maatschappelijke bestemming  binnen de bebouwde kom heeft weinig met verrommeling in het buitengebied te maken was onze stelling.

Het college is echter van mening dat een aantal zijden van het perceel aan het buitengebied grenst en daarom maatwerk toegepast diende te worden. Door nu het functieveranderingsbeleid om te zetten in een storting in het plattelands ontwikkelingsfonds wordt recht gedaan aan het idee dat de grond toch binnen de bebouwde kom grenzen ligt.