Selecteer een pagina

Dit jaar staan alle inwoners uit de gemeente Barneveld een stille jaarwisseling te wachten. Als fractie willen hier graag verandering in brengen door de kerkklokken in de gemeente om twaalf uur ’s nachts te luiden. Daarom doen we de oproep aan de kerken: luid de Barneveldse kerkklokken!

Kerkklokken dienen van oudsher om de omwonende bevolking ergens op te attenderen. Het aanbreken van een nieuw jaar is iets waar mensen naar uitkijken en ook samen willen vieren. Daarnaast worden kerkklokken gezien als een teken van hoop en eenheid. Wat het CDA betreft is dit een mooi begin van het nieuwe jaar, en willen we dit moeilijke jaar niet in stilte doen eindigen.

Daar komt bij dat het nieuws de laatste tijd veelal gaat over ‘wat er niet kan’, maar willen wij graag inzetten op ‘wat er wel kan’.

Deze bijzondere situatie vraagt wat ons betreft om creativiteit, uiteraard binnen alle maatregelen en voorschriften. Want het kan toch niet zo zijn dat we het nieuwe jaar in een sobere stilte beginnen? In onze gemeente hebben we vele prachtige kerkgebouwen. Het zou mooi zijn als we dat erfgoed in kunnen zetten om iedereen op een speciale manier een goed Nieuwjaar toe te wensen. Om die reden onze oproep: Laten we de klokken luiden!

Deze oproep doen we direct richting de kerken, maar hebben ook ons college gevraagd hier een rol in te spelen. Het college kan vanuit haar netwerk de geloofsgemeenschappen aanschrijven en hen vragen om hier aan mee te doen!