Selecteer een pagina

De diaconieën van de Gereformeerde en de Hervormde kerk hebben een initiatief opgepakt om een dorpsakker te starten waarvan de oogst ten goede komt van de voedselbank. Er is ook al een mooi terrein gevonden dat ligt in de oksel van de nieuwe rondweg en het viaduct van de Overhorsterweg. Een terrein dat al braak ligt sinds de totstandkoming van de rondweg en het viaduct en het ligt op een behoorlijke afstand van de eerste bebouwing van Voorthuizen.

Het probleem is echter dat dit terrein eigendom is van de Provincie Gelderland en zij meldden het niet te kunnen vrijgeven voor dit mooie burgerinitiatief omdat deze gronden dienstbaar moeten zijn aan de N303 (de rondweg). Er moet ruimte zijn om te kunnen maaien en de sloot langs een van de randen van het gebied moet ruim bereikbaar zijn voor het waterschap.

Die ruimte is er echter meer dan voldoende, wanneer er bijvoorbeeld 3 meter afstand gehouden wordt van sloot en talud is er nog steeds voldoende ruimte voor een dorpsakker. De bebouwing van een dergelijke dorpsakker zou nooit hoger hoeven zijn dan de hoogte van groentestruiken.

Het terrein is zeer toegankelijk voor vrijwilligers wanneer zij met hun fiets komen voor de werkzaamheden en er ligt een mooie parkeerplaats op loopafstand van het terrein.

Wij hebben het college dan ook de volgende vragen gesteld:

  • Bent u bekend met het genoemde stuk grond, zoals hierboven beschreven, en waar zich dit bevindt?
  • Bent u bereid een lobby te starten bij Provinciale Staten om dit gebied “om niet” beschikbaar te stellen aan initiatiefnemers, zodat de grond in eigendom blijft van de provincie?
  • Indien het antwoord van de Provincie negatief is, bent u dan bereid voor te stellen de grond voor bijvoorbeeld een proefperiode van twee jaar beschikbaar te stellen aan de initiatiefnemers?
  • Kunt u proberen Provinciale Staten te overtuigen van de grote maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners van Voorthuizen, wat ook blijkt uit het rijke verenigingsleven dat zij kennen, waar vrijwel alle inwoners van Voorthuizen deel vanuit maken?
  • Tenslotte bent u het met ons eens dat dit initiatief blijk geeft van een goed rentmeesterschap zodat deze braakliggende grond bewerkt kan worden ten dienste aan onze medemensen.