Selecteer een pagina

Duidelijkheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid. Dat is waar inwoners van onze gemeente recht op hebben. Dat vraagt ook om een betrouwbare en rechtvaardige overheid. Eerlijk zijn over wat je zegt, betrouwbaar zijn in wat je doet en rechtvaardig zijn in wie je bent. Dit is bij het CDA vervat in de waarde van publieke gerechtigheid en dat is waar het CDA voor staat. Ook in de gemeente Barneveld.

Met deze inleiding begon ik de laatste bijdrage over de MER (windmolens) in de raad van december 2019. En zie nu; met de aanvulling MER gelden deze uitgangspunten nog steeds.

Als CDA kunnen we leven met de aanvulling MER en zijn we ook opgetogen dat de insprekers in de commissie blij waren met deze aanvullingen. Wel krijgen we uit gesprekken met inwoners terug, dat er wat onduidelijkheid bestaat over het begrip ‘buurtmolens’. Want wat wordt hier nu precies mee bedoeld (is het 35 meter of molens van 100 meter)? Als fractie geven wij het college mee om hier in de verdere gesprekken tussen bewoners, initiatiefnemers en gemeente eenduidigheid over te geven.

Verder zijn we er met deze aanvullingen MER nog niet, maar de contouren naar een structuurvisie wordt  wel steeds inzichtelijker.

Als CDA zijn we blij dat het college zich nu enkel concentreert op één locatie (Harselaar). Zoals we van begin aan hebben gezegd leek locatie Zeumeren ons niet geschikt en waren we in de volle overtuiging dat er een alternatieve en betere windmolenlocatie binnen onze gemeente beschikbaar was.

Nu het college zich focust op locatie Harselaar had het CDA nog één reden tot zorg. Namelijk hoe verhoudt zich dit tot de andere genoemde locaties bij Zwartebroek, Terschuur en De Glind? Worden deze locaties nu écht buiten spel gezet?

De wethouder heeft ons in de commissie verzekerd dat dit het geval is. Er wordt verder onderzoek gedaan naar locatie Harselaar, en alle andere locaties worden buiten de verdere onderzoeken en de structuurvisie gelaten.

Wat het CDA betreft is dit een duidelijke boodschap. Een boodschap die de ongerustheid bij vele inwoners zal wegnemen en waar inwoners er vanaf nu op mogen vertrouwen dat deze boodschap gestand blijft. En tot slot; een boodschap die zorgvuldig tot stand is gekomen: het begon met een onderzoek in de volle breedte van onze gemeente, dat heeft geleid tot één locatie wat nu verder wordt onderzocht.

En nu gaan we verder met deze ene locatie. Met nader onderzoek, in samenspraak en met elkaar. En dat voor een land dat we door willen geven.