Alle nieuwsberichten

Vragen over huisvesting Biologisch Centrum

Het CDA heeft onlangs een gesprek gehad met het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Het IVN biedt sinds 1978 gratis lessen aan alle basisscholen binnen de gemeente Barneveld in het Biologisch Centrum. De gratis lessen worden vier dagen in de week volledig verzorgd...

Lees meer

Bestemmingsplan Harselaar Centraal 2017

Ruim een jaar geleden lag het bestemmingsplan Columbiz Park voor aan de raad. We weten allemaal wat er met dat plan is gebeurd, namelijk dat het bestemmingsplan grotendeels vernietigd is door de Raad van State. Nu ligt er opnieuw een bestemmingsplan voor dat ziet op...

Lees meer

Gebiedsvisie functieveranderingswoningen

Een lastig verhaal. Het functieveranderingsbeleid werkt goed maar het heeft nadelen. Er worden huizen gebouwd op slooplocaties waar je die eigenlijk liever niet hebt. En er zijn locaties waar het gewoon niet kan. Verplaatsen van de woning kan, maar de mogelijkheden...

Lees meer

Menukaart Regio FoodValley

Ten eerste wil ik kwijt dat wij verheugd zijn om te zien dat de behandeling van de menukaart in de raden gebeurde voordat het regiobestuur het heeft vastgesteld. Hier hebben wij om gevraagd in een motie op initiatief van de Christen Unie en het CDA. Wij vinden dat een...

Lees meer

Vragen over verlichting Eendrachtstraat

Als CDA fractie krijgen wij diverse klachten over de matige verlichting van het fietspad langs de Eendrachtstraat tussen Terschuur en Zwartebroek. Vooral het gedeelte dat langs het bos loopt is erg donker. In deze tijd van het jaar met veel afvallende takken kan dit...

Lees meer

Programmabegroting 2018

In de afgelopen raadsvergadering hebben we de laatste programmabegroting van deze raadsperiode besproken. Dat was toch een bijzonder moment, in de begroting is te lezen: “Dit is de laatste begroting die wordt aangeboden door het huidige college. In de loop van 2018...

Lees meer

Continuïteit voor het Schaffelaartheater

Wij hebben in de gesprekken over het Schaffelaartheater al aangegeven dat wij erg voorstander zijn van meer afstand tussen theaterbestuur en gemeentebestuur. Wij zijn toe aan wat depolitisering en wat rust rondom het Barneveldse theater. Wij hebben toentertijd gepleit...

Lees meer