Alle nieuwsberichten

Onderkomen voor BDSV

We hebben als raad zo’n jaar geleden een motie ingediend als raad om een tijdelijke en structurele oplossing te vinden voor de dam en schaakvereniging. Er hebben daarna veel gesprekken plaatsgevonden, we zijn tussentijds geïnformeerd en er is in een...

Lees meer

Burgerinitiatief van de Jongerenraad

We willen als CDA vooral iets zeggen over de totstandkoming van dit stuk en de verdere procedure. Eerst over de totstandkoming. Het is bijzonder dat een jongerenraad in staat is om zo’n stuk te produceren. Het agenderen van een belangrijk onderwerp, alcohol in het...

Lees meer

Hoe ziet CDA de afsplitsing van fracties?

Een belangrijk onderwerp. Dit vraagstuk - hoe gaan we om met de afsplitsingen – vraagt van de raad een duidelijke stellingname. In navolging van de Tweede Kamer, maken we een statement, en maken we duidelijke beslissingen als het gaat om afsplitsing van raadsleden....

Lees meer

Het Biologisch Centrum is gered!

Het CDA heeft deze week vernomen dat het Biologisch Centrum gered is en haar activiteiten weer mag uitoefenen op landgoed De Schaffelaar. Wat een prachtig nieuws en mooi dat het Biologisch Centrum behouden blijft! Daar zijn we als CDA net als de vrijwilligers van het...

Lees meer

Het CDA is trots op het coalitieakkoord!

Vanmorgen is het coalitieakkoord gepresenteerd die wij als CDA samen met PRO'98, CU en SGP hebben gesloten. Als CDA zijn we trots op dit akkoord en het bereikte resultaat. Veel punten uit het verkiezingsprogramma van het CDA leest u in het akkoord terug. We gaan er...

Lees meer

Vragen over huisvesting Biologisch Centrum

Het CDA heeft onlangs een gesprek gehad met het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Het IVN biedt sinds 1978 gratis lessen aan alle basisscholen binnen de gemeente Barneveld in het Biologisch Centrum. De gratis lessen worden vier dagen in de week volledig verzorgd...

Lees meer

Bestemmingsplan Harselaar Centraal 2017

Ruim een jaar geleden lag het bestemmingsplan Columbiz Park voor aan de raad. We weten allemaal wat er met dat plan is gebeurd, namelijk dat het bestemmingsplan grotendeels vernietigd is door de Raad van State. Nu ligt er opnieuw een bestemmingsplan voor dat ziet op...

Lees meer